Vandra längs Landborgspromenaden

sv | Helsingborg

Landborgspromenaden är en unik vandringsled fylld av variation och med många fantastiska grönområden och vacker utsikt över staden och Öresund. Från Christinelund i norr, via stadskärnan, till Raus kyrka i söder, omfattar Landborgen flera olika miljöer. Den höjer sig mellan 20 och 40 meter över havet och är resultatet av landhöjningen efter inlandsisens avsmältning. Sträckan från Raus kyrka till Kärnan är cirka åtta kilometer lång. Vid Raus kyrka har du möjlighet att vandra ut i Rååns dalgång med sitt omväxlande landskap av betesmarker, lövlundar, åkrar och våtmarker. På promenaden in mot stadens centrala delar passeras flera natursköna områden såsom Ättekulla, Ramlösaravinen och Jordbodalen. Promenaden sträcker sig genom stadsdelen Söder och vidare till Kärnan.   Från Kärnan fortsätter vandringen norrut, genom vackra parker och skön natur, med den ständigt återkommande utsikten över staden och Öresund. Det välkända skogs- och naturområdet Pålsjö skog passeras innan promenaden slutar vid Sofiero slott i norr. Sträckan från Kärnan till Sofiero är cirka sex kilometer lång. Längs Landborgens branter med sina genomskärande raviner finns ett koncentrat av Helsingborgs historia samlat. Välkommen att vandra längs denna ståtliga geologiska formation som också är stadens kännetecken, Helsingborgs ”ryggrad”.   Läs mer här